Türkçe

Tro­çki Günü: Lev Troçki’nin 75. Ölüm yıl­dönü­münde atölye­ler ve panel

20 Ağustos 1940 günü Lev Troçki öldürüldü. Marksist teorisyen ve pratisyen, Rus devriminin önderi, Kızıl Ordu’nun kurucusu, sosyalist dünya devrimi ve komünizm için dövüşen Troçki, stalinist bürokratik diktatörlüğe karşı olan muhalefette yer alıyordu.

Troçki Günü: Lev Troçki’nin 75. Ölüm yıldönümünde atölyeler ve panel

// Deutsch // English // Español //

Baskılar ve gözetim altında “Troçkistler” IV.Enternasyonel’i kurdu ve bürokratik ihanete karşı marksizmin programını savundu. Troçki dahil birçok devrimci bu uğurda hayatlarını verdiler.

Kapitalizmin şuan içinde bulunduğu bu tarihsel krizde IV.Enternasyonal’in programı hiç olmadığı kadar güncel. 75. ölüm yıldönümü dolayısıyla Troçki’nin bıraktığı politik mirası tartışıp, incelemek istiyoruz.

Bu yüzden, herkesi troçkizmin tezlerine ilişkin bir girişin de yapılacağı çalışma gruplarına ve podyum tartışmalarına davet ediyoruz. Sorulara ve eleştirel tartışmalara yeteri kadar zaman ayırılacaktır.
Konular:

 • Troçki’nin düşün­ce­leri bugün için ne ifade edi­yor?
 • Anti­faşizm
 • Femi­nizm
 • Syriza, Pode­mos ve Neo­re­for­mizm
 • Arap Baharı ve Süre­kli Devrim
 • İşçi hareketi ve sen­di­ka­lar
 • ve daha faz­lası…

Konuşmacılar:

 • Flo­rian Wilde (Tari­hçi, Ernst Meyer biyo­gra­fi­s­i­nin yazarı)
 • Cyn­thia Lub (Clase con­tra Clase, Bar­ce­lona)
 • Mar­cel Bois (Tari­hçi, „Kom­mu­nis­ten gegen Hit­ler und Sta­lin“ kita­bının yazarı)
 • Lilly Frey­tag (RIO)
 • Lef­te­ris Ara­bat­zis (ANTARSYA, Thessaloniki/Berlin)
 • Maria Wolff und Karl Noske (Ber­li­ner Jugend-Antifa)
 • BVG ve Ama­zon işçi­leri
 • Michael Koschitzki (SAV)
 • Tobi Han­sen (GAM)
 • Boris Mar­low (Marx21)
 • Revo
 • ve daha faz­lası…

Selamlar

 • Este­ban Vol­kov
 • Nicolás del Caño
 • Myriam Breg­man

Cum­ar­tesi, 17 Ekim 2015 • Mehring­hof, Ber­lin

12:00-22:00 arası • Gneisenaustr. 2a, 2. Hinterhof • U6/U7 Mehringdamm

Tam programı internet sayfasında bulabilirsiniz.

Etkinlik RIO, Revolutionäre Internationalistischen Organisation (Devrimci Enternasyonalist Örgüt) tarafından düzenlenmektedir.

Facebook etkinliğine buradan ulaşabilirsiniz

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.