Almanya’da 10 Milyon İnsanın Oy Kullanma Hakkı Yok

14.09.2021, Lesezeit 3 Min.
Übersetzung:
1
Shutterstock / von Firn

Milyonlarca insan, özellikle de göçmen aileler yaklaşan seçimlerde oy kullanamıyor. Buna karşı ne yapmak lazım?

On yıllardır burada yaşayan milyonlarca göçmen oy kullanma hakkına sahip değil. Almanya Federal Cumhuriyeti’nde oy kullanma hakkı alman vatandaşlığıyla kazanılan bir haktır. Yani ya Alman bir ebeveyne sahip olmak gerekiyor ya da çetin bürokratik engelleri aşarak Alman vatandaşı olunması gerekiyor. Buraya göç etmiş ya da kaçmış insanlar bu sebeple oy hakkından muaf kalıyor.

Almanya’da doğmuş, 30 yıldır burada okuyup çalışan birçok insanın da, sadece Alman vatandaşı değiller diye bir oy hakkı yok.

Örneğin, Gorillas Firmasında (Getir’in Almanya’daki rakibi) çalışan birçok bisikletli kuryenin kalıcı bir ikameti yok ve en güvencesiz koşullarda çalışmak zorunda bırakılıyorlar.

Buradaki dev emlak şirketlerinin kapitalist entrikalarından en çok etkilenenlerden olmalarına rağmen, bu şirketlerinin kamulaştırılması için yapılan referandumda; göçmenlerin onları dışlayan Alman yasaları nedeniyle oy kullanma hakları yok.

Almanya’da yaşayan herkesin oy verebilmesi için işçi sınıfının bir mücadele vermesi gerekiyor. Almanya’daki toplu sözleşme talepleri dışındaki siyasi grevlerin yasallaştırılmasını ve anayasal bir hak olarak tanınmasını talep ediyoruz. Böylece gerek hizmet sektöründe gerekse büyük sanayi kollarında çalışanlar işçiler de oy kullanma hakları için greve gidebilir ve Naziler tarafından geçmişte kaleme alınmış bu skandal yasalara boyun eğmek zorunda kalmazlar. Sendikaların bu gerici yasalara ve oy hakkı için bir mücadele vermesi gerekiyor.

Buna ek olarak, yıllardır çalışma hayatında ve politik olarak da aktif olmalarına rağmen 18 yaşının altındaki gençler devlet tarafından “oy verecek kadar olgun” görülmediği için seçme ve seçilme haklarından mahrum durumdalar. Her Devletlerin şu an dek her zaman yaptığı gibi gençlerin iktidar olma arzusu burada da “legal siyaset sahnesinin” dışına itiliyor. Alman ordusu için 16 yaşında savaşa ve ölüme gönderilecek kadar olgunlaşmış insanlar neden iş oy kullanmaya geldiğinde ergen veya ufaklık olarak görülüyor?

Tam da bu sebeple ikamet durumu veya pasaportu ne olursa olsun 14 yaşından büyük herkesin Almanya’da oy kullanma hakkına sahip olmasını talep ediyoruz. Almanya’da yaşayan herkesin bir Alman vatandaşının sahip olduğu “sıradan” haklara kavuşmasını istiyoruz. Oy hakkı temel bir insan hakkıdır ve bir ayrıcalık değildir.

Ortaya koyduğumuz talepler bunların da ötesine geçmelidir: Sınırların tamamen açılmasını, ırkçı sığınma ve kamp sisteminin kaldırılmasını, burada yaşayan veya yaşamak isteyen insanların politik ve ekonomik haklarını anayasal olarak güvence altına alınmasını istiyoruz. Bu hakların ayrım yapmaksızın burada yaşayan her insan için geçerli olmasını arzuluyoruz. Almanya’ya göç etmiş herkesin burada haysiyetli bir yaşam kurma hakkını savunuyoruz.

Mehr zum Thema