Sosyalist İşçiler Partisi (PTS – Arjantin) Kimdir?

17.08.2019, Lesezeit 6 Min.
1

Dünyanın en büyük Troçkist örgütlerinden biri olan Troçkist Fraksiyon-Dördüncü Enternasyonal (FT-CI) Arjantin seksiyonu PTS devrimci mücadelesine devam ediyor.

Arjantin hükümetinin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yaptığı anlaşma ülkedeki genel durumunu yeniden yapılandırdı. Ekonomik politikalar artık IMF’nin otoritesine bağlı ve uzun yıllar öyle kalacak. Bu yeni düzen ülkenin geleneksel siyasi güçleri açısından, farklı şekillerde de olsa, kabul gördü. Başkan Mauricio Macri,  valiler ve ülkenin ana sendikal federasyonu (Genel İşçi Konfederasyonu-CGT), hepsi anlaşmayı açık şekilde destekliyorlar. Öte yandan, eski Başkan Cristina Kirchner tarafından yönetilen ana muhalefet güçleri, IMF ile anlaşmanın iptal edilmesi olasılığını tartışmıyorlar. Bu durum, siyasi rejimin uluslararası sermayeye daha fazla bağımlı hale geldiğini gösteriyor, ve krizin bedelini çalışanlara ödeterek halkın yaşam koşullarının daha da kötüleştireceği anlamına geliyor.

Sol Cephe (FIT), birleşeni olan Sosyalist İşçiler Partisi (PTS), bu gelişmelere karşı net bir pozisyona sahiptir: IMF’yi, Macri’yi, valileri yenmeliyiz. Kirchnerci muhalefet, sendika bürokrasisi, Katolik kilisesi ve onlara bağlı valiler bir alternatif değiller. Büyük patronlar, bankerler ve toprak sahipleri bu krizin bedelini ödemek zorundadır. Bunun için, işçileri, kadınları ve gençliği seferber eden büyük bir politik güç inşa etmeliyiz. Kapitalizmden kopan bir işçi hükümeti için mücadele etmeliyiz.

Şu an sokaklarda kitlesel bir direniş yok ve sınıf mücadelesi de düşük düzeyde. Bu durumda  PTS, görüşlerini destekleyen binlerce işçi, genç ve öğrenciyi örgütlemeyi ve mücadeleye hazırlamayı planlıyor. FIT’deki diğer siyasi güçlerin yanı sıra, işçi sınıfının büyük çoğunluğuna taleplerimizi ulaştıracak bir ajitasyon süreci ile ilerlemek istiyoruz.

“Daha az şeytan” olanın avukatlığına üstlenenlere karşı durmak için kendimizi politik olarak hazırlamak istiyoruz. Ezilen ve sömürülen kitleleri birleştiren bir programa sahibiz: işçiler, işsizler, güvencesiz gençler, kadın hareketi ve diğerlerini. Kitle hareketi onları geride tutan aparatı parçalarsa, sosyal ve politik bir güç olarak seferberlikler yoluyla IMF’nin rejimini ve kapitalist partilerini yıkabileceğini gösterir.

Ülke ekonomik ve toplumsal olarak her an çökebilir. Bir kıvılcım, işçi sınıfının sessizliğini bozabilir ve Arjantin’de sınıf mücadelesinin yeni bir etabını başlatabilir.

Bu hazırlığın bir parçası olarak, PTS sendikalarda(öğretmenler, ulaştırma, hizmet sektörü ve kamu kamu çalışanları) sınıf bilincini ve devrimci eğilimleri geliştirmiştir. Ulusal çapta işçi mücadelelerine müdahale etmek için,  Militan Eğilimler Hareketi’ni (MAC) oluşturduk.  Öğrenci hareketine tüm kamu üniversitelerinde ve okullarında müdahale ediyoruz. Ayrıca  kadın örgütümüz Pan y Roses (Ekmek ve Gül) kurduk. Arjantin’de kürtaj hakkı ve işçi kadınların hakları  için gerçekleşen kitlesel seferberliklerde önemli bir rol üstlenen temel militan örgüt.

PTS mücadelelerin zafere ulaşması için dayanışma ve koordinasyonu geliştirmek için mücadele eder. Burjuvazinin saldırılarına karşı işçilerin örgütlenmeleri ve koordine olmaları için işçilerin ilksel eğilimlerini yüreklendiriyoruz. Bu eğilimler, “işçi konseyleri”nin  (ve ayrıca toplumun diğer ezilen kesimlerinin)  tarihsel deneyiminin yeniden ortaya çıkması için, koordinasyon organlarına ve yeni örgütlülüklere ilerlemesi için bir temel oluştururlar.

PTS sendikal liderliklerle hükümet arasındaki anlaşmayı kınıyor ve IMF’yi, Macri’yi ve valileri devirmek için, aktif bir genel grev perspektfiyle, 36 saatlik bir genel grev çağrısı yapıyoruz. İster sendikaların çağrısıya, ister onların müdahalesi olmadan kitlelerin eyleme geçmesi için hazırlanıyoruz. Bu Arjantin sınıf mücadelesinde yeni bir dönem açarken, IMF rejiminin ve kapitalist partilerin yenilgisini sağlayacak.

PTS ülke çapındaki binlerce militanı ile, bütün gücünü ve kaynaklarını bu perspektifin hizmetine sunuyor. FIT’in parlamentodaki güçleri (işçi Partisi (PO), Sosyalist Sol (IS), Sosyalist İşçiler Partisi (PTS)), ulusal kongredeki üç üyeleri, yerel meclisler ve belediyelerdeki 40 sandalyesi (son seçimlerdeki bir milyon oyun karşılığı olan)  bu perpektifin hizmetindeler.

FIT, cumhurbaşkanı adayımız PTS’den Nicolás Del Caño ve başkan yardımcısı PO’dan Romina Del Plá ile gelecek seçimlere müdahale edecek. Medya ağımız da bu görevi üstlendi.  La Izquierda Diario (Solun Sesi) kendisini ülkenin en önemli sol gazetesi olarak sağlamlaştırdı ve 2018’de 25 milyon ziyaret aldı.

Ayrıca Radyo programımız El Círculo Rojo (Kırmızı Çember), PTS TV’nin video prodüksiyonları, dergimiz Ideas de Izquierda (Sol Fikirler), yayınevimiz IPS (Sosyalist Düşünce Enstitüsü), Karl Marx çevrimiçi Üniversitesi ve Çalışma Merkezi , Leon Trotsky Araştırmaları ve Yayınları (CEIP) da mevcut.

Tüm bu faaliyetler, işçi sınıfının ve ezilenlerin zafere ulaşması gereken büyük bir devrimci, enternasyonalist işçi partisinin inşasına yöneliktir. Bu bağlamda, PTS, FIT’in bakış açısıyla ve programıyla başlayan, kendilerini devrimci ve sosyalist olarak gören tüm işçi sınıfı örgütlerini birleştiren büyük bir parti oluşturma önerisi getirmiştir.

Mehr zum Thema