Türkçe

Berlin’deki Öğrenciler Türkiye’deki Üniversitelere yönelik baskılara karşı harekete geçiyor

17 Aralık'ta Berlin Özgür Üniversitesi (Freie Universität Berlin) öğrenci parlamentosu önemli bir karar aldı. Revolutionär-kommunistische Jugend (Devrimci Komünist Gençlik) tarafından sunulan önerge ile parlamento Türkiye’de baskıya maruz kalan öğrencilere, eğitimcilere ve akademik olmayan personellerle dayanışma mesajı gönderdi.

Berlin'deki Öğrenciler Türkiye'deki Üniversitelere yönelik baskılara karşı harekete geçiyor

// Deutsch-Almanca //

Berlin Özgür Üniversitesi öğrenci parlamentosu Türk üniversitelerinde devlet baskısına maruz kalan öğrencilerle, eğitimcilerle ve akademik olmayan personellerle kesin ve kararlı bir şekilde dayanışmaktadır. Bu amaçla protesto eylemleri örgütleme ve var olan eylemlere katılma isteğini bildirir.

Öğrenci parlementosu bunun haricinde Berlin Özgür Üniversite Başkanlığı’ndan üniversitelere karşı uygulanan devlet baskısını kınamasını ve bunun bir sonucu olarak Türkiye’deki partner üniversiteleriyle – Ankara Üniversitesi, Istanbul Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi – tüm işbirliğini bitirmesini talep etmektedir.

Türk devletinden baskı sebebiyle Almanya’ya iltica etmek veya Almanya’da geçiçi olarak ikamet etmek isteyen öğrenci ve akademisyenlere herhangi bir bürokratik engel çıkartılmadan eğitim ve araştırmalarına burada devam edebilme olanağı ve Türkiye’deki güncel olayları anlatabilecek ve tartışmaya sunabilecekleri platformlar sağlanmalıdır.

Bu maksatla öğrenci parlementosu, taleplerini üniversite başkanlığına teslim edecek bir delegasyon oluşturacak ve eylemler düzenleyecektir.

Spende für Klasse Gegen Klasse

Wir finanzieren unsere Arbeit (also Serverkosten, Technik, Druckausgaben, etc.) ausschließlich aus Spenden, um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten. Wir wollen uns nicht einschränken lassen, durch Förderrichtlinien oder Parteigelder. Und natürlich sind alle unsere Inhalte, wie Videoproduktionen oder Podcasts, kostenlos zugänglich. Dafür brauchen wir eure Unterstützung.

Jetzt spenden

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.