#BirKişiDahaEksilmeyeceğiz: Enternasyonal feminist bir hareketin beklenmedik gücü

07.12.2016, Lesezeit 5 Min.
Gastbeitrag
Übersetzung:

Arjantinli kadınlardan sonra, İtalya'da toplanan kadın meclisinden de 8 Mart için grev çağrısı geldi. Non Una Di Meno birliği tarafından yazılan metnin türkçe çevirisini yayınlıyoruz.

1

25 Kasım – Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü – genellikle politikacılar tarafından kadınların mağduriyetini ve acizliğini kutsamak için kullanılan boş bir geleneksel günden başka bir şey değildir. Bu yıl kadın cinayetleri sayısının yıldan yıla yükseldiği görülen bir ülke olan İtalya’da, bu gün kendiliğinden örgütlenen devasa bir gösteriyle yeniden anlamlandırıldı.

Eylem, doğrudan Arjantindeki #NiUnaMenos eylemlerini hatırlatmak ve dünyada her gün ayrımcılığa, şiddete karşı, ve kendi kaderlerini tayin etmek için mücadele eden Polonya’dan Türkiye’ye, İzlanda’dan Şili’ye tüm kadınlarla dayanışmak için #NonUnaDiMeno (Bir kişi daha eksilmeyeceğiz) sloganıyla düzenlendi.

Bu gösteri ve devamındaki toplantının çağrısı, farklı kadın ve feminist oluşumların, kollektiflerin, ağların ve birçok bireyin biraraya gelmesiyle yapıldı. Etkinliğin düzenleyicileri Io Decido (Ben karar veririm) ağı, D.i.Re ve UDI idi.

Roma kent ağı lo Decido geçtiğimiz üç yılda hastane ve sağlık hizmetlerindeki kemer sıkma önlemlerine karşı, kürtaja ve doğum kontrol yöntemlerine erişim ile herkesin üreme ve cinsel hakları için harekete geçti. D.i.Re – Şiddete Karşı Kadın Ağı – İtalya’da kadın kuruluşları tarafından yönetilen 77 kurumsal olmayan şiddet karşıtı merkezin oluşturduğu ağdır.

İtalya’daki antifaşist mücadeledeki kadınların tecrübesinden doğan UDI – İtalya’daki Kadınlar Birliği – birçok yerel ve bölgesel grupla, kadınların temel hak mücadelesinde ana aktör oldu.

Sağ kanat populizmin Avrupa’daki yükselişinin yeni dönüm noktası olarak nitelendirilen bir ülkede, bu gösteri altüst edici oldu. Hiç kimse bu kadar çok insanın Roma’da, tamamen kendiliğinden örgütlenmiş bir şekilde toplanmasını beklemiyordu. Gösteriyi düzenleyenler bile! Kadınlar tarafından başlatılan ve şiddete ve diğer tüm ayrımcılık biçimlerine karşı savaşan tüm öznelliklere açık bir gösteriydi bu, özellikle transfeminist ve LGBTQİ’lere. Hayatımızda yaşadığımız, kadın cinayetlerinin sadece son ve ekstrem temsili olduğu, her tür şiddete karşı bir gündü. Gösterinin çağrı metninde görebildiğimiz üzere: şiddet sosyal yardımda, sağlık hizmetlerinde, eğitimde ve sosyal politikalarda kısıtlama yapan kemer sıkma önlemleridir; şiddet, İtalyan İş Yasası’nda olduğu gibi, emek piyasasını gittikçe geçicileştirmektir; şiddet kürtaja karşı hala ahlaki bir itiraz geliştirmelerine izin verilen İtalya’daki doktorlardır; şiddetin birçok çeşidi vardır ve bizim bunlarla savaşmak için hepsini tanımamız gerekiyor, aynı gösteride binlerce pankart ve dövizin dikkat çektiği gibi.

İtalyan medyası kadınların ölümünü düzenli olarak gözler önüne seriyor olsa da (üç günde bir, bir kadın öldürülüyor), hemen hiçbiri bu şiddete karşı yaklaşık 200.000 kadının gösterisiyle ilgili herhangi bir haber yapmadı.

Bu inanılmaz güç, binden fazla kadının şiddete karşı feminist bir plan hazırlamak için bir araya geldiği ertesi günkü ulusal mecliste de açık bir şekilde ortadaydı. Ertesi gün toplanan ulusal meclisteki çalıştaylar; hukuk ve adalet, emek ve refah, şiddete karşı bir araç olarak eğitim, göçmen feminizimi, toplumsal hareketlerdeki cinsiyetçilik, cinsel haklar ve üreme hakları, anlatım ve medya, ve şiddete karşı yollar idi. Saatlerce, farklı nesillerden binden fazla insan bu ortak sürecin devamlılığının nasıl sağlanacağını tartıştı. Kapsamlı tartışmada şiddet, yalnızca sözcüklerle kınanan ancak politikalar, fonlar, olgular ve gerçek dönüşümlerle mücadele edilmeyen yapısal bir sorun olarak kabul edildi. Tasarruf politikaları, çalışma reformları, ve eğitim sisteminin, sağlık hizmetleri ve şiddet karşıtı merkezlerin dağıtılması, kadınların özerkliğini ve kendi kaderini tayin etmesini zayıflatıyor, sosyal, kültürel ve cinsel ayrımcılıkları arttırıyor.

İtalya meclisi Arjantinli kadınların ardından 8 Mart 2017’de grev için çağrıda bulundu. Bu grevin örgütlenmesi ve şiddete karşı feminist bir planın bölgesel ifadesi 4 ve 5 Şubat’taki bir sonraki ulusal kongrede tartışılacak.
Roma’da 26 ve 27 Kasım yeni bir feminist hareketin başlangıç noktası olabilir: Biz bu dönüşümün güçleriyiz, ve onu beraber inşa etmeye devam etmeliyiz. Arjantin’den İtalya’ya…ve başka her yerde kadınlar mücadele ediyor, ve kendi kaderlerini tayin etmek için örgütleniyorlar.

#NonUnaDiMeno
#BirKişiDahaEksilmeyeceğiz

Orijinal Metine buradan ulaşabilirsiniz.

Mehr zum Thema