Paris’te görkemli konferans ve enternasyonalist şenlik

07.12.2015, Lesezeit 6 Min.
1

5-6 Aralık'ta Troçkist Fraksiyon - Dördüncü Enternasyonal'in (FT-CI) ikinci Avrupa konferansı gerçekleştirildi. Yeni Antikapitalist Parti (NPA) içindeki Devrimci-Komünist Akım (CCR), İspanya'dan Sınıfa Karşı Sınıf (Clase contra Clase) ve Almanya'dan Devrimci Enterasyonalist Örgüt (RIO) konferansa katıldılar. Cumartesi akşamı ise Révolution Permanente (Sürekli Devrim) ve CCR'in çağrısıyla 300 kişinin katıldığı enternasyonalist bir şenlik düzenlendi.

FT-CI’nin Avrupa’daki konferansına bu üç seksiyonun 150 üyesi ve sempatizanları katıldı. Konferans, Fransa’da Hollande rejimi tarafından açıklanan “olağanüstü hâl“ ve sermayenin Avrupası’nın (AB) savaş taarruzu sürecinde gerçekleşti.

İtalya’dan PCL, Fransa’dan Anticapitalisme et Révolution ile NPA’dan Fraction L’Étincelle gibi Avrupa’daki radikal solun çeşitli akımlarının öncü isimleri de, gözlemci olarak konferansa katıldılar. Yunanistan’dan OKDE-Spartakos bizlere özel selamlarını da iletti.

Konferansın ilk oturumunda kapitalist krizin 8. yılındaki bilanço ve perspektifleri ele alan bir belge ekseninde tartışıldı. Bununla beraber başka bir belge ekseninde Yunanistan’ın Troyka tarafından mağdur edilmesini, 13 Kasım’daki Paris’te gerçekleşen gerici saldırıdan sonraki siyasal durumu, yeni reformist fenomenleri ve Avrupa’daki enternasyonal devrimcilerin perspektiflerini tartıştık.

Konferansın ilk gününde 3 grubun üyelerinin katılımı ile tartışmalar yapıldı. Bilhassa gençlerin Avrupa ve enternasyonal siyasetin komplike konularına, kapitalist krize, en önemli jeopolitik çelişkilere ve radikal solun içindeki tartışmalara dair katkıları etkileyici düzeydeydi.

Cumartesi günü gerçekleşen oturumun ardından, Saint Quen semtinde enternasyonal “Soirée“ [Gece Eğlencesi] ve bir konser düzenlendi. Bu etkinlikler olağanüstü hâl durumu ile gerçekleşen savaş saldırganlığına ve demokratik haklara yapılan saldırılara karşı verilen mücadelenin şiarı altında yapıldı.

Bu etkinlik devasa bir siyasi hadisedir: Fransa’daki çevre zirvesine karşı yapılan bir eylemde 300’den fazla eylemcinin ve sol grupların üyelerinin tutuklanmasından çok kısa bir süre sonra, zor şartlara rağmen gerçekleşen etkinlik hakiki bir başarıdır. Sahneden yapılan konuşmaları 300’den fazla kişi coşkulu bir şekilde dinledi. Yan taraftadaki salonda ise emperyalist savaşlara ve olağanüstü hâle karşı, Fransa’da, Almanya’da, İspanya’da ve Avrupa’nın diğer ülkelerinde antiiemperyalist bir hareketin kurulması için tartışmalar yürütüldü.

Barcelona’daki gıda fabrikası Panrico’nun işçisi ve Clase contra Clase üyesi Joe Molina, Berlin yakınlarındaki Briesenlang’da bulunan Amazon işçi temsilcisi ve geçen Pazar günü yüzlerce insan ile beraber tutuklanan Paris’ten bir CCR üyesi ard arda konuşma yaptılar.

Video selamlamaları da büyük bir perdeye yansıtılarak gösterildi. FIT içindeki PTS milletvekili Nicolás del Caño ve kadın örgütlenmesi Ekmek ve Gül (Pan y Rosas) lideri Andrea D’Atri de bu enternasyonal etkinliğin gerçekleşmesini selamladılar. Ayrıca İtalyan PCL’den Marco Ferrando ve NPA’daki A&R’den Gael Quirante de etkinliği selamladılar.

Sol müzik grubu Les Zapatriotes konserinin ilk bölümünden sonra, Clase contra Clase’den Santiago Lupe, RIO’dan Stefan Schneider ve CCR’den Daniela Cobet konuşma yapmak için sahneye çıktılar. Her üçü de savaş saldırganlığına ve olağanüstü hâle karşı mücadelenin devam etmesi ve binlerce genç, kadın ve işçilerle birlikte okullarda ve iş yerlerinde bir ofansif bir antiemperyalist kampanya başlatılması için tüm katılımcılara çağrıda bulundular. Daniela Cobet konuşmasında aynı zamanda salonda temsilcileri olan sol gruplara ve Yunan solu da dahil olmak üzere diğer sol gruplara Sermayenin Avrupası’na ve savaşa karşı hazırlanan Plan E’ye (Enternasyonalizm’in E’si) katılma çağrısı yaptı. Enternasyonal marşının bir çok dilde okunması ile konuşması sona erdi.

Siyasal şarkılar, ajitasyon ve alkışların ardından müzik grubunun şarkılarıyla, dans, çoşku ve enternasyonal kutlamaların olduğu bölüme geçildi.

Konferansın pazar günki oturumu devletlerin savaş saldırganlıkları, siyasal rejimlerin sağa kayması ve Syriza ve Podemos’ta olduğu gibi yeni reformist projelerin iflasının getirmiş olduğu bu yeni durumda Avrupa’daki devrimcilerin görevlerine yoğunlaşan tartışmalar ile devam etti.

Katılımcılar yaptıkları bir çok konuşmada, gerici taarruza rağmen hali hazırdaki gerici sistemin dönüşümünün konsolide olmaktan çok uzak olduğu noktasına değindi. Bizler mevcut koşullar içinde eğer net bir şekilde duruşumuzu savunursak, Avrupa kalesinin kapitalist hükümetlerinin getirmiş olduğu siyasal durumdan huzursuz olan binlerce genç, işçi ve öğrenci ile diyaloğa geçme imkanına sahibiz. Bu manada konferans bilhassa gençliğin içinde olacağı savaşa ve demokratik özgürlüklerin kısıtlanmasına karşı büyük bir hareketin inşaasının zorunluluğuna vurgu yaptı.

Konferansta ayrıca önemli bir tartışma konusu olan cinsiyet sorunu üzerine marksist temelde geniş yer verildi. Yoldaşlarımızın kadın hareketi içindeki çeşitli mücadelerindeki deneyimlerinin ve kendi ilerlemelerin değerlendirileceği bir Avrupa toplanısı yapılması doğrultusunda karar aldık. Bu konu devrimci grupların inşaası için stratejik önem arz etmektedir.

Son olarak, bizler hali hazırda dijital günlük gazetelerimiz Révolution Permanente, Klasse gegen Klasse, Izquierda Diario ve FT-Cİ’nin diğer seksiyonların günlük gazeteleri arasında bulunan ortak çalışmanın güçlendirilmesi hakkında tartıştık. Bu bize tüm dünyadaki yüzbinlerce genç, işçi ve kadına fikirlerimiz ile ulaşma imkanı sunacaktır.

Mehr zum Thema