PTS’in Arjantin önseçimlerindeki tarihsel başarısı

15.08.2015, Lesezeit 7 Min.
1

// 9 Ağustos günü Arjantin’de Ekim ayında gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimleri için önseçimler düzenlendi. 730.000 kişi Troçkist seçim ittifakı olan “Solun ve İşçilerin Cephesi“ (FIT) lehinde oy kullandı. FIT solun tek temsilcisi olarak katıldığı seçimlerde yüzde 1,5 barajını aşarak, Ekim ayında gerçekleşecek seçimlere katılmaya hak kazandı. //

9 Ağustos Pazar günü Arjantin genelinde “Eşzamanlı ve Zorunlu Açık Önseçimler“ (PASO) gerçekleşti. Bu seçimlerde FIT yüzde 3,3 oy alarak, yükselen bir güç olduğunu kanıtladı. FIT içerisinde PTS listesiyle önseçimlere katılan ve FIT’i Ekim ayında gerçekleşecek olan seçimlerde temsil etme hakkı kazanan Nicolas del Caño, seçim sonrası yaptığı açıklamada; “Biz 730.000 oy aldık. Bu sonuçları PASO 2011 ile karşılaştırdığımızda 200.000 oyluk bir artış görülmektedir.“ diyerek, FIT’in yükselişine işaret etti. “Zafer için Cephe“ (FdV) adayı Daniel Scioli oyların yüzde 38’ini alarak, nihai seçimlerde başkan olmayı büyük ölçüde garantiledi.

FIT’in kuruluşu

Önşeçimler 2011 yılında antidemokratik bir karşı-reform ile yürürlüğe girdi. Buna göre yüzde 1,5 barajı konularak, yükselişte olan solun etkisinin sınırlandırılması hedeflendi. Sadece önseçimlerde bu barajı aşan ittifaklar veya partiler asıl seçimlerde yer alabilme hakkına sahip oluyorlar.

Bu baskıcı yasaya bir cevap olarak FIT seçim cephesi olarak kuruldu. FIT Sosyalist İşçilerin Partisi (PTS), İşçi Partisi (PO) ve Sosyalist Sol (IS) tarafından oluşuyor. Politik temel ise işçi sınıfının bağımsızlığı, üretim araçlarının kamulaştırılması ve sosyalist devrim perspektifinde işçi hükümeti için mücadele.

FIT’in kuruluşunun ardından bileşenler mecliste sahip oldukları koltuklar için rotasyon kararı aldılar. Adayların sıralaması ve mecliste ne kadar süre yer alacakları, bileşenlerin seçim bölgelerindeki gücüne göre düzenlendi.

Gençliğin yükselişi

Lakin FIT içerisindeki güç dengeleri 2011’den itibaren değişmiş durumda. PO ve IS’in önseçimler dolayısıyla getirdikleri öneride PTS’in gücüne rağmen yetersiz bir temsiliyeti söz konusuydu. PTS’in birleşik liste için getirdiği bütün öneriler PO ve IS tarafından geri çevrildi.

Bu sebeple FIT ilk defa 2 liste ile önseçimlere katıldı. PTS’in “Yenileme ve Takviye“ adıyla 1A listesine karşı, PO ve PTS “Birlik“ adıyla 2U listesine sahipti. Her iki listenin de oyları yüzde 1,5 barajını aşmak amacıyla toplanacağı için, egemen sınıfın çıkarları doğrultusunda solun içerisinde bir bölünme tehlikesi bulunmuyordu. Bilakis seçimler her ne kadar sınırlı bir düzeyde de olsa, FIT’in bileşenlerinin Arjantin’deki sektörlerin üzerindeki etkisinin bir ölçeği olma anlamına sahipti.

PTS’in 1A listesi bütün öngörülere karşı 20 bin oy fark atarak FIT içerisindeki ön seçimleri kazandı. PTS’in 1A listesi devlet başkan adayı Nicolás del Caño ve devlet başkanı yardımcısı adayı Myriam Bregman öncülüğünde çoğunluğu kadınlardan ve gençliğin temsilcilerinden oluşuyor.

35 yaşındaki Del Caño Arjantin’in en genç devlet başkanı adayı konumunda. Bu ayrıca işçi sınıfının yükselen ve mücadeleci neslinin bir dışa vurumu.

Del Caño’nun memleketi Mendoza’da PTS’in FIT içerisindeki oyu yüzde 91’e çıktı. Bu daha önceki seçimlerde yüzde 50 civarındaydı. Ayrıca Cordoba’da yüzde 25’ten yüzde 42’ye çıkardı oylarını PTS. Bir çok eyalette de bu tip artışlar yaşandı.

Bu sonuçlar ve 1A listesinin zaferi PTS’in işçi hareketi, gençlik ve kadın hareketi içerisindeki etkisini genişlettiğini gösteriyor.

PTS nasıl zafere ulaştı?

“Yenileme“ PTS için sadece yeni politik figürler oluşturmak anlamına gelmiyor. Bilakis FIT’i işçilerin, kadınların ve gençliğin gücü ile güçlendirmeyi hedefliyor.

PTS listesinin kazanmasındaki esas sebeplerden birisi listede yer alan 1800’ü aşkın işçidir. Bunların çoğu en gündemde olan, örneğin otomotiv sektörüne bağlı çok uluslu LEAR’daki kahramanca mücadelede ve şu anlarda “MadyGraf“ adını taşıyan ve işçi sınıfının kontrolü altında üretim yapan Donnelley maatbasındaki kazanımla sona eren mücadelede başrol oynadılar.
Bunun yanısıra del Caño mecliste işçilerin ve ezilenlerin hakları için yoğun bir mücadele gösterdi.

Myriam Bregman ise insan hakları avukatı olarak Arjantin askeri diktatörlüğünün suçlularına karşı yürütülen davalarda belirleyici rol oynamaktadır.

PTS vekilleri devletin baskısına karşı işçilerle omuz omuza ön safta mücadele ediyor.

Devrimci partinin inşaası

Nicolás del Caño ülke genelinde önemli bir politik aktör konumuna sahip. Lakin bu amaç değildir, sadece sınıf mücadelesi için kullanılacak bir vitrindir. Del Caño’nun kendisi yaptığı açıklamalarda PTS’in bireysel figürler oluşturma peşinde olmadığını, bilakis işçi sınıfının ve gençliğin içinde devrimci parti kurma amacında olduğunu belirtiyor. Böylelikle Arjantin’deki politik gündemi etkileyecek ve devrimci işçi hükümeti için mücadele etmeyi istiyorlar.

PTS’in mücadelesi vekil çıkarmaya odaklanmış konumda değildir. PTS’e göre esas güç işçilerin ve kitlelerin aktif örgütlenmesinde ve seferberliğinde bulunmaktadır. Bu güç kendisini sadece işçi merkezlerinden oluşan örgütlenme ile gösterecektir. Eğer milletvekilleri çıkaracaklarsa da, esas amaca hizmet etmesi gerekmektedir.

Halen Yunanistan’daki Syriza ve İspanya’daki Podemos dünya çapında solu etkiliyor. Syriza’nın Troyka’ya karşı kapitülasyonu ve Podemos’un egemen rejime olan yaslanması ise göz ardı ediliyor. FIT’in ve özellikle PTS’in gelişimi, işçi sınıfında kökleri bulunan antikapitalist devrimci bir programın devasa bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor.

Ekim’deki seçimler

Ekim ayında gerçekleşecek devlet başkanlığı seçimlerinde FIT ileriye doğru attığı adımları sürdürme amacında. Bu amaçla PTS 2U listesinden yoldaşlar ile beraber ortak bir kampanya için tartışmak istiyor.

Bunun yanısıra yüzde 1,5 barajını aşamayan sol güçlere, FIT’in kampanyasını destekleme yönünde çağrı yapılacak. Her ne kadar FIT bu güçler ile ortak bir vizyona sahip olmasa bile, bu güçlerin seçimlere katılma hakkının ellerinden alınmasını tasvip etmiyor.

Bu partilerin seçmenlerini FIT Ekim ayındaki seçimlerde kapitalistlere güçlü bir cevap verebilmek için kendisini destekleme çağrısı yapıyor. Çünkü Ekim ayındaki seçimlerde milyonlara seslenen işçi sınıfının alternatifi yer alacak.

Mehr zum Thema