Türkçe

Eğer işçiler fabrikaları yönetebiliyorlarsa, ülkeyi de yönetebilirler!

Eğer işçiler fabrikaları yönetebiliyorlarsa, ülkeyi de yönetebilirler!

Bizler yasadışı fabrika kapatılmasından sonra işçilerin kontrolünde burayı işgal edip üretime geçen Buenos Aires’deki Donnelley matbaasının işçileriyle ve tekrar işe girmek için mücadele eden Lear işçileriyle dayanışma içinde olduğumuzu açıklıyoruz. Neupack çalışanları Almanya tarihin yakın dönemindeki en uzun grevini örgütledi. 9 Ay boyunca fabrikamızdaki esnek çalıştırmaya ve taşeronculuğa, düşük üçretli çalıştırılmaya, işçilerin kadrolu ve taşeron işçi diye bölünmesine karşı mücadele etttik ve Toplu Sözleşme için 9 ay boyunca grevi sürdürdük.  Bana altı defa işten çıkış verildi ve yaralamadan dolayı hakkımda suç duyrusunda bulunuldu, bütün bunlar daha sonra mahkeme de boşa çıkartıldı. Mahkemler grev kırıcıların işe alınmasına onay vermekle kalmayıp, grev gözcülerini kısıtladı.

Bizler mücadelemizde Almanya’dan ve Arjantin’den dayanışmaları gördük. Bu yüzden mücadele eden işçiler için enternasyonal dayanışmanın önemi biliyoruz. İşçi sınıfının dayanışmasına dayalı mücadelemizle taleplerimizin bir kısmını gerçekleştirebildik.

Arjantin’deki son gelişmeleri pür dikkat takip ediyoruz. Sınıf bilinçli işçilere karşı SMATA sendikası ile Lear holdinğin patronu arasındaki açıktan işbirliğini ise kınıyoruz. İşçilerin ve işçi temsilcilerin tekrar işe alınması bir çok mahkeme kararıyla onaylanmasına rağmen, Lear ve SMATA tarafından keyfi olarak engelenmektedir. İşçilere karşı baskılara bir son verilmelidir.

Donnelley işçileri ise eğer patronlar işçilerden kurtulmak istediğinde uygulanması gereken reçeteyi bize sundular. İşçilerin bu durumda alternatifi kendi kontrolü altında patronsuz üretmektir. Bu mana da Arjantin’de PTS’in (Sosyalist İşçiler Partisi) eyalet ve ülke parlamentolarında iflas eden veya işçi çıkartmaya giden fabrika ve işyerlerinin işçilerin kontrolü altında kamulaştırılması talebini dogru buluyoruz.

Lear ve Donnelley mücadelerin bulundugu Zona Norte’deki ve Arjantin’deki her kazanım dünya çapındaki tüm işçi sınıfının kazanımıdır. Birleşmiş dünya çapındaki işçi sınıfı yenilmezdir, çünkü gerçek güç kapitalistlerin değil, işçilerin elindedir.

Murat Güneş – İşçi temsilcisi sözcüsü – Neupack Hamburg / Almanya

Spende für Klasse Gegen Klasse

Wir finanzieren unsere Arbeit (also Serverkosten, Technik, Druckausgaben, etc.) ausschließlich aus Spenden, um unsere politische Unabhängigkeit beizubehalten. Wir wollen uns nicht einschränken lassen, durch Förderrichtlinien oder Parteigelder. Und natürlich sind alle unsere Inhalte, wie Videoproduktionen oder Podcasts, kostenlos zugänglich. Dafür brauchen wir eure Unterstützung.

Jetzt spenden

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.